Αμερική

Νότια Αμερική 2013-2014
Οκτώβριος 2013
Rapa Nui GrandTrail – 80 K La Pachamama 50 km
Rapa Nui GrandTrail – 80 K La Pachamama
Οκτώβριος 27, 2013 Οκτώβριος 12, 2013
Χιλή Αργεντινή
Isla de Pascua Tilcara
80 kilometers 50 kilometers
Trail Package tour Mountain αγώνας κριτήριο για UTMB Trail
   
Ιανουάριος 2014
BR 135 Ultramarathon BR 135 Ultramarathon Βραζιλία 135 Ultramarathon
BR 135 Ultramarathon BR 135 Ultramarathon Ιανουάριος 17, 2014
Ιανουάριος 17, 2014 Ιανουάριος 17, 2014 Βραζιλία
Βραζιλία Βραζιλία São João da Boa Vista
Poços de Caldas Poços de Caldas 135 miles
135 miles 217 miles αγώνας κριτήριο για UTMB
μόνο με πρόσκληση Trail    
     
Μάιος 2014
Jungle Ultra
Jungle Ultra
Μάιος 16, 2014
Περού
Cloud Forest, Amazon
220 kilometers
Urban Trail Trail
 
Βόρεια Αμερική 2013-2014
Οκτώβριος 2013 (1)
GrindStone 100 Ragnar Relay Washington D.C. Arkansas Traveller 100 Baker Lake 50k Hunter Gatherer 100K Hunter Gatherer 50K
        Hunter Gatherer Hunter Gatherer
Οκτώβριος 04, 2013 Οκτώβριος 04, 2013 Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013
ΗΠΑ | South Atlantic | Virginia ΗΠΑ | South Atlantic | Maryland ΗΠΑ | West South Central | Arkansas ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | West South Central | Texas
Swoope Cumberland Camp Ouachita Baker Lake Rocksprings Rocksprings
101 miles 200 miles 100 miles 50 km 100 km 50 km
Relay Relay Trial Trial Trail Obstacle race Extreme Obstacle race Extreme Trail
Οκτώβριος 2013 (2)
Iron Horse Ultra 100 Km (CAN) Iron Horse Ultra 100 μίλια (CAN) Mt Spokane 50k Oil Creek Trail Runs 100 μίλια Oil Creek Trail Runs 50K Oil Creek Trail Runs 50 μίλια
Iron Horse Ultra 100 (CAN) Iron Horse Ultra 100 (CAN) Mt Spokane 50k/25k Oil Creek 100 Trail Runs Oil Creek 100 Trail Runs Oil Creek 100 Trail Runs
Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013 Οκτώβριος 05, 2013
Καναδάς | Alberta Καναδάς | Alberta ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | Mid-Atlantic | Pennsylvania ΗΠΑ | Mid-Atlantic | Pennsylvania ΗΠΑ | Mid-Atlantic | Pennsylvania
St-Paul St-Paul Spokane Titusville Titusville Titusville
100 km 100 miles 50 km 100 miles 100 miles 50 miles
Trail Trail Trail Hilly      
Οκτώβριος 2013 (3)
Glacial 50K Trail Run Glacial 50M Trail Run Pony Express Trail 100 Pony Express Trail 50 Cave Creek Thriller 50K Coyote Ridge 50 Km Trail Run
Glacial Trail Run Glacial Trail Run Pony Express Trail 50 and 100 Pony Express Trail 50 and 100 Cave Creek Thriller Coyote Ridge Trail Run
Οκτώβριος 13, 2013 Οκτώβριος 13, 2013 Οκτώβριος 18, 2013 Οκτώβριος 18, 2013 Οκτώβριος 19, 2013 Οκτώβριος 19, 2013
ΗΠΑ | East North Central | Wisconsin ΗΠΑ | East North Central | Wisconsin ΗΠΑ | Mountain Region | Utah ΗΠΑ | Mountain Region | Utah ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | Pacific | California
Greenbush Greenbush Faust Faust Cave Creek Muir Beach
50 km 50 miles 100 miles 50 miles 50 km 50 km
Trail Trail Desert Flat Trail Trail Flat Desert Trail Trail Hilly
Οκτώβριος 2013 (4)
Des Plaines River Trial 50 μίλια Forest Glen 50K Trail Run Lake Perry Rocks! 50K WC-50 Ultra Trail Marathon 50k WC-50 Ultra Trail Marathon 50M Bimbler’s Bluff 50k
DPR Trail Races Forest Glen Trail Run Lake Perry Rocks! WC-50 Ultra Trail Marathon WC-50 Ultra Trail Marathon  
Οκτώβριος 19, 2013 Οκτώβριος 19, 2013 Οκτώβριος 19, 2013 Οκτώβριος 19, 2013 Inaugural race Οκτώβριος 19, 2013 Inaugural race Οκτώβριος 20, 2013
ΗΠΑ | East North Central | Illinois ΗΠΑ | East North Central | Illinois ΗΠΑ | West North Central | Kansas ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina ΗΠΑ | New England | Connecticut
Lake County Forest Preserve Forest Glen Preserve Meriden Charlotte Charlotte Guilford
50 miles 50 km 50 km 50 km 50 miles 50 km
Trail Trail Trail Hilly Trail Trail Road Running
Οκτώβριος 2013 (5)
C2C Ultramarathon and Team Relay Dogwood Canyon 50K Trail Run Ft. Steilacoom 50K Trail Run Spirit of the Osage 50K Endurance Run Tussey mOUnTaiNBACK Ragnar Relay Tennessee
Courthouse to Capitol Ultramarathon and Team Relay Dogwood Canyon Trail Run Ft. Steilacoom 5K, 10K, Half-Marathon, Marathon and 50K Trail Run      
Οκτώβριος 20, 2013 Οκτώβριος 20, 2013 Οκτώβριος 20, 2013 Οκτώβριος 20, 2013 Οκτώβριος 20, 2013 Οκτώβριος 25, 2013
ΗΠΑ | West North Central | Missouri ΗΠΑ | West North Central | Missouri ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | West North Central | Missouri ΗΠΑ | Mid-Atlantic | Pennsylvania ΗΠΑ | East South Central | Tennessee
Columbia Lampe Lakewood Chamois Boalsburg Chattanooga
39 miles 50 km 50 km 50 km 50 miles 196 miles
Road Running Trail Trail Green Trail Hill   Trail
Οκτώβριος 2013 (6)
Cactus Rose 100 Mi Trail Run Cactus Rose 50 Mi Trail Run Javelina Jundred 100 Mile Endurance Run Surf the Murph 50K Surf the Murph 50M Whiskeytown 50K Trail Run
Cactus Rose Cactus Rose   Surf the Murph Surf the Murph Whiskeytown Trail Runs
Οκτώβριος 26, 2013 Οκτώβριος 26, 2013 Οκτώβριος 26, 2013 Οκτώβριος 26, 2013 Οκτώβριος 26, 2013 Οκτώβριος 26, 2013
ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | West North Central | Minnesota ΗΠΑ | West North Central | Minnesota ΗΠΑ | Pacific | California
Bandera Bandera Scottsdale Savage Savage Redding
100 miles 50 miles 100 miles 50 km 50 miles 50 km
Trail αγώνας κριτήριο για UTMB Trail Trail Desert Trail Hilly Trail Hilly Trail Hilly
Οκτώβριος – Νοέμβριος 2013
Stone Steps 50k Trail Run Chicago Lakefront 50K Chicago Lakefront 50M Mendon 50K Trail Run Mountain Masochist Trail Run Nashville Ultra Marathon 50 K Race
  Chicago Lakefront 50/50 Chicago Lakefront 50/50 Mendon Trail Runs   Nashville Ultra Marathon Race
Οκτώβριος 27, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013
ΗΠΑ | East North Central | Ohio ΗΠΑ | East North Central | Illinois ΗΠΑ | East North Central | Illinois ΗΠΑ | Mid-Atlantic | New York ΗΠΑ | South Atlantic | Virginia ΗΠΑ | East South Central | Tennessee
Cincinnati Chicago Chicago Pittsford Lynchburg Nashville
50 km 50 km 50 meters 50 km 50 miles 50 km
Trail Road Running Road Running Trail Hilly Trial  
Νοέμβριος 2013
Nashville Ultra Marathon 50 Mile Race Nashville Ultra Marathon 60 K Race Nashville Ultra Marathon 70 K Race Owen Putnam State Forest 50K Owen Putnam State Forest 50 μίλια Ozark Trail 100 Mile Endurance Run
Nashville Ultra Marathon Race Nashville Ultra Marathon Race Nashville Ultra Marathon Race Owen Putnam State Forest 50/50 Owen Putnam State Forest 50/50  
Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013
ΗΠΑ | East South Central | Tennessee ΗΠΑ | East South Central | Tennessee ΗΠΑ | East South Central | Tennessee ΗΠΑ | East North Central | Indiana ΗΠΑ | East North Central | Indiana ΗΠΑ | West North Central | Missouri
Nashville Nashville Nashville Owen Putnam State Forest, Spencer Owen Putnam State Forest, Spencer Steelville
50 miles 60 km 70 km 50 km 50 km 100 miles
      Trial Trial Trail Obstacle race Extreme
Νοέμβριος 2013
Pinhoti 100 Stone Cat 50 Mile Turkey & Taturs 50K Trail Race Ragnar Relay Las Vegas Bootlegger 50K Chino Hills Spring Trail Series 50K
  Stone Cat Races Turkey & Taturs 50K/25K/10K Trail Race     Chino Hills Spring Trail Series
Νοέμβριος 02, 2013 Νοέμβριος 02, 2013, αναμένεται επιβεβαίωση Νοέμβριος 03, 2013 Νοέμβριος 08, 2013 Νοέμβριος 09, 2013 Νοέμβριος 09, 2013
ΗΠΑ | East South Central | Alabama ΗΠΑ | New England | Massachusetts ΗΠΑ | West South Central | Oklahoma ΗΠΑ | Mountain Region | Nevada ΗΠΑ | Mountain Region | Nevada ΗΠΑ | Pacific | California
Heflin Ipswich Tulsa Lake Mead Bootleg Canyon, Boulder City Brea
100 miles 50 miles 50 km 195 miles 50 km 50 km
Trial Trail Trail Trail Desert Trail Hilly Trail Hilly
Νοέμβριος 2013
Pioneer Saloon Ghost Run 50K Pioneer Saloon Ghost Run 50 Mile Upchuck 50K Trail Running Race Chimera 100 μίλια Grand Ridge 50 K Trail Run Pass Mountain 50K
Pioneer Saloon Ghost Run Pioneer Saloon Ghost Run   Chimera 100K Grand Ridge Trail Runs Pass Mountain
Νοέμβριος 09, 2013 Νοέμβριος 09, 2013 Νοέμβριος 09, 2013 Νοέμβριος 16, 2013 Νοέμβριος 16, 2013 Νοέμβριος 16, 2013
ΗΠΑ | Mountain Region | Nevada ΗΠΑ | Mountain Region | Nevada ΗΠΑ | East South Central | Tennessee ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona
Good Springs Good Springs Chattanooga Cleveland National Forest Issaquah Mesa
50 km 50 miles 50 km 100 miles 50 km 50 km
Trail Desert Trail Desert Trail Hilly Trail Mountain Trail Trail
Νοέμβριος 2013
Spooner’s Cove 50 Km Trail Run Stone Mill 50 Mile Run Ultra Marathon: La Ruta de los Conquistadores Wild Hare 50K Wild Hare 50 Mile JFK 50 Mile
Spooner’s Cove Trail Run     Wild Hare Trail Run Wild Hare Trail Run  
Νοέμβριος 16, 2013 Νοέμβριος 16, 2013 Νοέμβριος 16, 2013 Νοέμβριος 16, 2013 Νοέμβριος 16, 2013 Νοέμβριος 23, 2013
ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | South Atlantic | Maryland Κόστα Ρίκα ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | South Atlantic | Maryland
Montaña de Oro State Park Poolesville San José Warda Warda Washington County
50 km 50 km 100 km 50 km 50 miles 50 miles
Trail Trail Trail Mountain Extreme Trail Trail Trail
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013
Doppler 50k Big Dog Trail Run 50 K Derby 50k Ultra Run Ghost of Seattle 50K Quad Dipsea High Desert 50K Ultramarathon
  Big Dog Trail Run   Ghost of Seattle Marathon, Half Marathon & 50K   High Desert 50K Ultramarathon and 30K
Νοέμβριος 24, 2013 Νοέμβριος 30, 2013 Νοέμβριος 30, 2013 Νοέμβριος 30, 2013 Νοέμβριος 30, 2013 Δεκέμβριος 01, 2013
ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | West South Central | Louisiana ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | Pacific | California
Bremerton Ruston Derby Seattle Mill Valley Ridgecrest
50 km 50 km 50 km 50 km 28 miles 50 km
Trail       Trail Hilly Trial
Δεκέμβριος 2013
The Guana River 50K Trail Run Calero Park 50K Run Isle du Bois 54 km Trail Run Le Défi Bleu High Desert 50K Ultramarathon The Guana River 50K Trail Run
  Calero Park Run Isle du Bois Trail Run TransMartinique High Desert 50K Ultramarathon and 30K  
Δεκέμβριος 01, 2013 Δεκέμβριος 07, 2013, αναμένεται επιβεβαίωση Δεκέμβριος 07, 2013 Δεκέμβριος 07, 2013 Δεκέμβριος 01, 2013 Δεκέμβριος 01, 2013
ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | West South Central | Texas Martinique ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | South Atlantic | Florida
South Ponte Vedra San Jose Pilot Point Le François Ridgecrest South Ponte Vedra
50 km 50 km 54 km 58 km 50 km 50 km
Relay Trail Trail Hilly Trail Night Trail Trial Relay Trail
Δεκέμβριος 2013
Calero Park 50K Run Isle du Bois 54 km Trail Run Le Défi Bleu McDowell Mountain Frenzy 50K The North Face Endurance Challenge San Francisco 50K The North Face Endurance Challenge San Francisco 50 Mile
Calero Park Run Isle du Bois Trail Run TransMartinique McDowell Mountain Frenzy The North Face Endurance Challenge San Francisco The North Face Endurance Challenge San Francisco
Δεκέμβριος 07, 2013, αναμένεται επιβεβαίωση Δεκέμβριος 07, 2013 Δεκέμβριος 07, 2013 Δεκέμβριος 07, 2013 Δεκέμβριος 07, 2013 Δεκέμβριος 07, 2013
ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | West South Central | Texas Martinique ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | Pacific | California
San Jose Pilot Point Le François Fountain Hills SaΗΠΑlito SaΗΠΑlito
50 km 54 km 58 km 50 km 50 km 50 miles
Trail Hilly Trail Night Trail Trial Trial Trial
Δεκέμβριος 2013
TransMartinique Civil War Relay Pine Mountain 40 Deception Pass 50K Desert Solstice 100 Mile Run Tallahassee Ultra Distance Classic 50K
      Deception Pass Desert Solstice Tallahassee Ultra Distance Classic
Δεκέμβριος 07, 2013 Δεκέμβριος 08, 2013 Δεκέμβριος 08, 2013 Δεκέμβριος 14, 2013 Δεκέμβριος 14, 2013 Δεκέμβριος 14, 2013
Martinique ΗΠΑ | Pacific | Oregon ΗΠΑ | South Atlantic | Georgia ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | South Atlantic | Florida
Grand-Rivière Eugene Pine Mountain Oak Harbor Phoenix Wakulla Springs State Park
133 km 52 miles 40 miles 50 km 100 miles 50 km
Trail Road Running Relay Trial Trail   Trail
Δεκέμβριος 2013
Tallahassee Ultra Distance Classic 50M Woodside Ramble Winter 50K Ancient Oaks 100 Mile Race Lookout Mountain 50 Mile Trail Race Tuscobia Winter Ultramarathon 150 Mile Run HUFF 50K Trail Run
Tallahassee Ultra Distance Classic Woodside Ramble Winter   Lookout Mountain 50 Mile & 10k Trail Race Tuscobia Winter Ultramarathon The HUFF 50K Trail Run and Relay
Δεκέμβριος 14, 2013 Δεκέμβριος 15, 2013 Δεκέμβριος 21, 2013 Δεκέμβριος 21, 2013 Δεκέμβριος 27, 2013 Δεκέμβριος 28, 2013
ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | East South Central | Tennessee ΗΠΑ | East North Central | Wisconsin ΗΠΑ | East North Central | Indiana
Wakulla Springs State Park Woodside Titusville Chattanooga Park Falls Albion
50 miles 50 km 100 miles 50 miles 150 miles 50 km
Trail Walk Trail μόνο με πρόσκληση Trail Mountain Trail Trail Snow Relay Trail Fun
Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014
Tuscobia Winter Ultramarathon 35 Mile Run Tuscobia Winter Ultramarathon 75 Mile Run Frozen Sasquatch Trail 50k Watchung Winter Ultras Trail 50k Yankee Winter Trail 50K Bandera 100km
Tuscobia Winter Ultramarathon Tuscobia Winter Ultramarathon Frozen Sasquatch Trail Watchung Winter Ultras Yankee Winter Trail Run Bandera Trail Runs
Δεκέμβριος 28, 2013 Δεκέμβριος 28, 2013 Ιανουάριος 04, 2014 Ιανουάριος 04, 2014 Ιανουάριος 04, 2014 Ιανουάριος 11, 2014
ΗΠΑ | East North Central | Wisconsin ΗΠΑ | East North Central | Wisconsin ΗΠΑ | South Atlantic | West Virginia ΗΠΑ | Mid-Atlantic | New Jersey ΗΠΑ | East North Central | Michigan ΗΠΑ | West South Central | Texas
Park Falls Park Falls Kanawha State Forest Watchung Reservation Middleville Bandera
35 miles 75 miles 50 km 50 km 50 km 100 km
Snow Trail Snow Trail Trail Trail Hilly Trail Trail
Ιανουάριος 2014
Bandera 50km Swampstomper 50k Coldwater Rumble 100 Mile Trail Run Coldwater Rumble – 52K Coldwater Rumble – 52 Mile St. Croix Scenic 50
  Swampstomper Coldwater Rumble Coldwater Rumble Coldwater Rumble  
Ιανουάριος 18, 2014 Ιανουάριος 19, 2014 Ιανουάριος 25, 2014 Ιανουάριος 25, 2014 Ιανουάριος 25, 2014 Ιανουάριος 26, 2014
ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina ΗΠΑ | East South Central | Tennessee ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona Virgin Islands (ΗΠΑ)
Southern Pines Memphis Goodyear Goodyear Goodyear Christiansted
100 km 50 km 100 miles 52 km 52 miles 50 miles
Trail Trail Desert Trail Desert Trail Desert Trail  
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2014
Arrowhead 135 mile Winter Ultramarathon Rocky Raccoon 100 Mile Rocky Raccoon 50 Mile Keep on Truckin’ Trail 50K Ultra Ragnar Relay Florida Keys
  Rocky Raccoon Rocky Raccoon Keep on Truckin’ Trail Races  
Ιανουάριος 27, 2014 Φεβρουάριος 01, 2014 Φεβρουάριος 01, 2014 Φεβρουάριος 02, 2014 Φεβρουάριος 07, 2014
ΗΠΑ | West North Central | Minnesota ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | West South Central | Texas | ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | South Atlantic | Florida
International Falls Huntsville Huntsville Brazos Bend State Park Miami
135 miles 100 miles 50 miles 50 km 199 miles
Snow Trail Trail Trail Trail Relay Charity
Φεβρουάριος 2014
American Canyon 50K Ultramarathon Fuego y Agua 100k Fuego y Agua 100k Relay Fuego y Agua 50k Fuego y Agua Survival Run
American Canyon Ultramarathon and Trail Race Ultramaraton Fuego y Agua Νικαράγουα Ultramaraton Fuego y Agua Νικαράγουα Ultramaraton Fuego y Agua Νικαράγουα Ultramaraton Fuego y Agua Νικαράγουα
Φεβρουάριος 08, 2014 Φεβρουάριος 08, 2014 Φεβρουάριος 08, 2014 Φεβρουάριος 08, 2014 Φεβρουάριος 08, 2014 Inaugural race
ΗΠΑ | Pacific | California Νικαράγουα Νικαράγουα Νικαράγουα Νικαράγουα
Auburn Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe Isla de Ometepe
50 km 100 km 100 km 50 km 50 km
Trail Extreme Trail Mountain Hilly Green Ecomaratone Circuit Charity Central America Extreme Relay Hilly Green Charity Central America Extreme αγώνας κριτήριο για UTMB Trail Mountain Hilly Green Ecomaratone Circuit Charity Central America Extreme Trail Mud Mountain μόνο με πρόσκληση Hilly Green Ecomaratone Circuit Charity Central America
Φεβρουάριος 2014
Mill Stone 50K Psycho Wyco Run Toto Run 50K Cross Timbers Trail Runs 50M Moab’s Red Hot 55K Woolley Trail 50K Destin 50K Beach Ultra
  Psycho Wyco Run Toto Run Cross Timbers Trail Runs Moab’s Red Hot Woolley Trail Runs Destin 50 Beach Ultra
Φεβρουάριος 08, 2014 Φεβρουάριος 08, 2014 Φεβρουάριος 15, 2014 Φεβρουάριος 15, 2014 Φεβρουάριος 15, 2014 Φεβρουάριος 16, 2014
ΗΠΑ | South Atlantic | South Carolina ΗΠΑ | West North Central | Kansas ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | Mountain Region | Utah ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | South Atlantic | Florida
Fort Mill Kansas City Sherman Moab Sedro-Woolley Destin
50 km 50 km 50 miles 55 km 50 km 50 km
Trail Trail Hilly Trail Night Hilly Trail Trail Trail Sand
Φεβρουάριος 2014
Destin 50M Beach Ultra Ragnar Relay Del Sol Elephant Mountain – 50K Everglades 50K Trail Race Everglades 50 Mile Trail Race Cowtown Ultra Marathon
Destin 50 Beach Ultra   Elephant Mountain Everglades Ultras Everglades Ultras Cowtown Marathon
Φεβρουάριος 16, 2014 Φεβρουάριος 21, 2014 Φεβρουάριος 22, 2014 Φεβρουάριος 22, 2014 Φεβρουάριος 22, 2014 Φεβρουάριος 23, 2014
ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | West South Central | Texas
Destin Wickenburg Cave Creek Fakahatchee Strand Preserve State Park Fakahatchee Strand Preserve State Park Fort Worth
50 miles 200 miles 50 km 50 km 50 miles 50 km
Trail Sand Relay Desert Trail Desert Trail Trail  
Φεβρουάριος 2014 – Μάρτιος 2014
PEAK Snowshoe 100 Mile Race Carl Touchstone Mississippi Trail 50K Carl Touchstone Mississippi Trail 50K Carl Touchstone Mississippi Trail 50 Mile Carl Touchstone Mississippi Trail 50 μίλια
PEAK Snowshoe race Carl Touchstone Mississippi Trail 50 Carl Touchstone Mississippi Trail Runs Carl Touchstone Mississippi Trail Runs Carl Touchstone Mississippi Trail 50
Φεβρουάριος 28, 2014 Μάρτιος 01, 2014 Μάρτιος 01, 2014 Μάρτιος 01, 2014 Μάρτιος 01, 2014
ΗΠΑ | New England | Vermont ΗΠΑ | East South Central | Mississippi ΗΠΑ | East South Central | Mississippi ΗΠΑ | East South Central | Mississippi ΗΠΑ | East South Central | Mississippi
Pittsfield De Soto National Forest Laurel Laurel De Soto National Forest
100 miles 50 km 50 km 50 miles 50 miles
Snow Trail Trail Trail Trail Trail
Μάρτιος 2014
Nueces 50K Endurance Trail Nueces 50 Miler Ultra Caballo Blanco DWD Green Swamp 50K DWD Green Swamp 50M Graveyard 100K Ultramarathon
Nueces 50 Miler Enduance Trail Nueces 50 Miler Enduance Trail Copper Canyon Run and Ultra Marathon Dances with Dirt Green Swamp Dances with Dirt Green Swamp Graveyard 100
Μάρτιος 01, 2014 Μάρτιος 01, 2014 Μάρτιος 02, 2014 Μάρτιος 08, 2014, αναμένεται επιβεβαίωση Μάρτιος 08, 2014, αναμένεται επιβεβαίωση Μάρτιος 08, 2014
ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | West South Central | Texas Mexico ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina
Rocksprings Rocksprings Urique Dade City Dade City Bodie Island
50 km 50 miles 50 miles 50 km 50 miles 100 km
Trail   Extreme Fund raising Fun Trail Hilly Flat Trail Flat Trail  
Μάρτιος 2014
Graveyard 100 Mile Ultramarathon Seneca Creek Greenway Trail 50K Ultra Caballo Blanco 6633 Extreme Winter Ultra Marathon – 120 mile 6633 Extreme Winter Ultra Marathon – 350 mile Lt. J. C. Stone 50K UltraMarathon
Graveyard 100 Seneca Creek Greenway Trail Marathon & 50K   6633 Extreme Winter Ultra Marathon 6633 Extreme Winter Ultra Marathon  
Μάρτιος 08, 2014 Μάρτιος 08, 2014 Μάρτιος 08, 2014 Μάρτιος 14, 2014 Μάρτιος 14, 2014 Μάρτιος 22, 2014
ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina ΗΠΑ | South Atlantic | Maryland ΗΠΑ | Pacific | California Καναδάς | Manitoba Καναδάς | Manitoba ΗΠΑ | Mid-Atlantic | Pennsylvania
Corolla Damascus Cool Eagle Plains Eagle Plains North Park, Allegheny County
100 miles 50 km 50 km 120 miles 350 miles 50 km
    Trail Snow Polar Trail Snow Polar Trail  
Μάρτιος 2014 – Απρίλιος 2014
Mesquite Canyon 50K Tulsa Running Club Post Oak Lodge 50K Trail Run Chuckanut 50 K Forrest Gump Challenge 50 Mile Ultra-marathon Gulf Coast Interstate Relay Ragnar Relay So Caln
Mesquite Canyon Tulsa Running Club Post Oak Lodge Challenge   Forrest Gump Challenge    
Μάρτιος 22, 2014 Μάρτιος 22, 2014, αναμένεται επιβεβαίωση Μάρτιος 29, 2014 Μάρτιος 29, 2014 Απρίλιος 04, 2014 Απρίλιος 04, 2014
ΗΠΑ | Mountain Region | Arizona ΗΠΑ | West South Central | Oklahoma ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | West North Central | Missouri ΗΠΑ | East South Central | Mississippi ΗΠΑ | Pacific | California
Waddell Tulsa Bellingham Reeds Spring New Orleans Huntington Beach
50 km 50 km 50 km 50 miles 263 miles 200 miles
Trail Mountain Trail Trail Charity Road Running Relay Delay
Απρίλιος 2014
The Zion 100k The Zion 100 Mile Hells Hills 50 km Endurance Trail Run Hells Hills 50 Mile Endurance Trail Run Umstead 100 Mile Endurance Run Umstead 50 Mile Endurance Run
The Zion 100 The Zion 100 Hells Hills Hells Hills    
Απρίλιος 04, 2014 Απρίλιος 04, 2014 Απρίλιος 05, 2014 Απρίλιος 05, 2014 Απρίλιος 05, 2014 Απρίλιος 05, 2014
ΗΠΑ | Mountain Region | Utah ΗΠΑ | Mountain Region | Utah ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | West South Central | Texas ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina ΗΠΑ | South Atlantic | North Carolina
Springdale Springdale Smithville Smithville Raleigh Raleigh
100 km 100 miles 50 km 50 miles 100 miles 50 miles
Hilly Desert Trail Hilly Desert Trail Trail Trail Trail Trail
Απρίλιος 2014
Lake Sonoma 50 Peterson Ridge Rumble 40 Mile Trail Run Bel Monte 50K Endurance Run Bel Monte 50 mile Endurance Run Ruth Anderson 100k Ruth Anderson 50k
  Peterson Ridge Rumble 40 Mile & 20 Mile Trail Run Bel Monte Endurance Run Bel Monte Endurance Run Ruth Anderson Ultras Ruth Anderson Ultras
Απρίλιος 12, 2014 Απρίλιος 13, 2014 Απρίλιος 19, 2014 Απρίλιος 19, 2014 Απρίλιος 19, 2014 Απρίλιος 19, 2014
ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | Pacific | Oregon ΗΠΑ | South Atlantic | Virginia ΗΠΑ | South Atlantic | Virginia ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | Pacific | California
Geyserville Sisters Sherando Lake Recreation Area Sherando Lake Recreation Area San Francisco San Francisco
50 miles 40 miles 50 km 50 miles 100 km 50 km
Trail Hilly Trail Trail Trail    
Απρίλιος 2014
Ruth Anderson 50M Chippewa 50K Trail Run Heartland Relay Indiana Trail 100 Indiana Trail 50 JWCorbett 50K
Ruth Anderson Ultras Chippewa Moraine ‘A Run for the AGES’     Indiana Trail 100 JWCorbett 50M/50K
Απρίλιος 19, 2014 Απρίλιος 26, 2014 Απρίλιος 26, 2014, αναμένεται επιβεβαίωση Απρίλιος 26, 2014 Απρίλιος 26, 2014 Απρίλιος 26, 2014
ΗΠΑ | Pacific | California ΗΠΑ | East North Central | Wisconsin ΗΠΑ | West North Central | Iowa ΗΠΑ | East North Central | Indiana ΗΠΑ | East North Central | Indiana ΗΠΑ | South Atlantic | Florida
San Francisco New Auburn Winterset Chain O’ Lakes State Park, Albion Chain O’ Lakes State Park, Albion Loxahatchee
50 miles 50 km 205 miles 100 miles 50 miles 50 km
  Trail Road Running Relay Trail Charity Trail Charity Trail Fund raising Fun
Απρίλιος – Μάιος 2014
JWCorbett 50M Ouachita Trail 50 Km Ouachita Trail 50 Mile Spokane River Run 50K Greenland Trail 50k Ice Age Trail 50K
JWCorbett 50M/50K Ouachita Trail Ouachita Trail Spokane River Run   Ice Age Trail 50
Απρίλιος 26, 2014 Απρίλιος 26, 2014 Απρίλιος 26, 2014 Απρίλιος 27, 2014 Μάιος 03, 2014 Μάιος 10, 2014
ΗΠΑ | South Atlantic | Florida ΗΠΑ | West South Central | Arkansas ΗΠΑ | West South Central | Arkansas ΗΠΑ | Pacific | Washington ΗΠΑ | Mountain Region | Colorado ΗΠΑ | East North Central | Wisconsin
Loxahatchee Little Rock Little Rock Spokane Greenland La grange
50 miles 50 km 50 miles 50 km 50 km 50 km
Trail Fund raising Fun     Trail Hilly Trail Trail