Δείκτης Μάζας Σώματος

BMI

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ, body mass index (BMI), ή Quetelet index) είναι μία γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Λόγω του εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του. Δημιουργήθηκε το 1832 από τον Adolphe Quetelet.

Υπολογίζεται πολύ εύκολα από τον τύπο:

ΔΜΣ = βάρος(kg) / (ύψος)2 (m2)

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όταν η τιμή είναι μικρότερη από 19, τότε το άτομο θεωρείται λιπόσαρκο, όταν η τιμή είναι από 19 έως 25, το άτομο θεωρείται ότι έχει κανονικό βάρος, όταν η τιμή είναι από 25 έως 30, το άτομο θεωρείται ότι είναι υπέρβαρο, όταν η τιμή είναι από 30 έως 35 ότι έχει 1ο βαθμό παχυσαρκίας, όταν η τιμή είναι από 35 έως 40 ότι έχει 2ο βαθμό παχυσαρκίας κι όταν η τιμή είναι πάνω από 40 ότι έχει 3ο βαθμό παχυσαρκίας.

Σύνδεσμοι για τον υπολογισμό
   

BMI healthy weight calculator

Go to NHS Choices homepage